Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kainomis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro  ir šios Tvarkos nustatyta tvarka.

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

  • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • vaikams;
  • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

  • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
  • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
  • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

100 proc. vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36.

Pirmines protezines sistemas skiria ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

KOMPENSUOJAMŲ GAMINIŲ KATALOGAS: !!!KATALOGAS_2023_24